İtalya Römork Çektirme Başvuruları 2013 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemiİtalya Römork Çektirme Başvuruları 2013 Yılı Nisan-Mayıs-Haziran Dönemi

2013 yılı Nisan-Mayıs-Haziran dönemi İtalya Römork Çektirme Ödül Belgeleri başvurularının en geç 17.07.2013 tarihinde kadar Derneğimize yapılması gerekmektedir.
 
Ancak bilindiği gibi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına ait olmayan ve eksik bilgi ve belgelerle gönderilen taşımalarla ilgili ödül belge taleplerini değerlendirmeye almamaktadır. Başvuruların döneminde ve aşağıdaki hususlara dikkat edilerek yapılması gerekmektedir;
  • İtalyan kontrol makamlarınca mühürlenmiş römork çektirme belgesinin aslı ibraz edilecektir.
  • İtalyan taşımacı tarafından kesilen faturanın aslı veya ikinci sureti geçiş belgesi ekinde yer almalıdır.
  • Faturalar çekme işlemini yapan ve İtalyan Taşımacılar Birliğine kayıtlı bir şirket tarafından düzenlenecektir.
  • Fatura üzerinde römork çektirme belgesinin numarası, çektirmeyi gerçekleştiren İtalyan çekicinin plakası, firmanın İtalyan Taşımacılar Birliğindeki kayıt numarası, römorkun hareket ve varış yerlerinin (ve tersi) yazılı olması şarttır. 
Tüm belgeler UND’ye ait oldukları dönem içinde ve bir asıl + 2 kopya şeklinde olmak üzere ayrı ayrı hazırlanmış 3 dosya şeklinde teslim edilecektir.
 
Teslim edilen belgelere ilişkin firmalar tarafından taşımalara ilişkin bilgileri içerir bir liste hazırlanmalıdır. Söz konusu liste örneği aşağıdaki dosyalar bölümünde yer almakta olup, bu listenin bir örneğinin belgelerin teslim edildiği gün veya öncesinde [email protected] adresine gönderilmesi önem arz etmektedir.
 
Üyelerimizin Derneğimize yapacakları ödül belge başvurularında yukarıdaki hususları dikkate almaları rica olunur.