“İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınmasına İlişkin Yeni Genelge Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  “İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınmasına İlişkin Yeni Genelge Hk.

Duyuru Özeti:


İstisnai Kıymetle Beyan : gümrük beyannamesinin tescili anında beyan sahibi tarafından mevcudiyetinin bilinmesi mümkün olmayan veya mevcudiyeti bilinmesine rağmen rakamsal olarak tescilden sonra belli olacak kıymet unsurlarına ilişkin olarak verilen bir basitleştirilmiş beyan türüdür.

“İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınmasına ilişkin 06.01.2023 tarihinde 2023/3 sayılı Genelge yayımlanmıştı.

Konuya ilişkin 23.03.2023 tarihli 2023/8 sayılı Genelge ile;

Daha önceki 2023/3 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış ve Gümrük Yönetmeliği’nin 53. maddesinin 1 inci fıkrasının b ve c bentleri ile Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2) kapsamındaki “istisnai kıymetle beyan” taleplerinin Tek Pencere Sistemi üzerinden İstisnai Kıymetle Beyan Formu ile yapılacağı ve işlemlerin Genelgede belirtildiği şekilde gerçekleştirileceği düzenlenmiştir.

  • 1093 kodlu TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilir.
  • Royalti/lisans kapsamında Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yapılacak başvurularda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne elektronik ortamda gönderilir.
  • Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce kabul edilir ve uygun bulunması halinde onaylanır.
  • Royaltı/lisans dışında yapılan istisnai kıymet başvuruları yine 1093 kodlu belge üzerinden gerçekleştirilerek başvuru yapan kişi tarafından onaylanır.

 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net