“İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  “İstisnai Kıymetle Beyan Formu”nun Tek Pencere Sistemi – TPS Kapsamına Alınması Hk.

Duyuru Özeti:

İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilmektedir.

Gümrük Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde yapılacak kıymet tespitlerine ilişkin olarak yine aynı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan royalti veya lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilavesine ilişkin usul ve esaslar ise, 2 Seri Nolu Gümrük Kıymeti Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ kapsamında düzenlenen İstisnai Kıymetle Beyan Formu Tek Pencere Sistemi kapsamına alınmıştır.
 
  • 1093 kodlu TPS-İstisnai Kıymetle Beyan Formu başvurusu yükümlüsünce E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.
  • Tek Pencere Sistemi tarafından oluşturulan 23 haneli belge numarası  (Örnek: No: 22000000010930000000001) yükümlüsünce ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]