İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünde Tahlili Yapılabilen Eşya ListesiİSTANBUL GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

İSTANBUL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ

      

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ 23 NOLU EKİ TAHLİLE TABİ EŞYA

LİSTESİNDE YER ALAN EŞYALARDAN TAHLİLLERİ YAPILABİLEN EŞYALARIN LİSTESİ

 

TARİFE POZİSYONU

EŞYANIN İSMİ

04.01-04.06

Pozisyon metinleri

0409.00.00.11

Tabi bal ( IR-MS cihazı ile tabi veya suni bal olup olmadığı tespit edilebilmektedir.)

1104.23.99.00.00

Diğerleri

12.08

Pozisyon metni

15. FASIL

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar

17. FASIL

Şeker ve şeker mamulleri

18. FASIL

Pozisyon metinleri  (18.01-18.02-18.03 hariç)

19. FASIL

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri

21.FASIL

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları

22.01

Pozisyon metni

22.02

Pozisyon metni

22.05

Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç)

22.07

Pozisyon metni (alkolde denatürant madde ve tarımsal kökenli alkol olup olmadığı tespit edilmektedir.)

22.08

Pozisyon metni (Muhtevası 2 litre veya daha az olanlar hariç)

22.09

Pozisyon metni ( ilave edilen şekerin nitelik ve nicelik analizleri yapıabilmektedir.

2302.10.90.00.19

Diğerleri

2306.30.00.00.00

Ayçiçeği tohumundan

2309.90

Pozisyon metni

27. FASIL

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar (27.01-27.05, 27.16 hariç) (Benzinde ağırlık itibariyle içerdiği oktan’ın nicelik tespiti yapılamamaktadır.)

28. FASIL

Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri (28.04-28.44-28.45 hariç)

29. FASIL

Organik kimyasal ürünler ( laboratuar ve test kullanım amaçlı orijinal ambalajlarda olan ve orjinal olarak laboratuara gönderilen ve laboratuar ortamında açılması istenilmeyen numunelerin analizleri yapılamamaktadır.)

3002.10.95.00.00

İnsan menşeli olanlar

3002.10.99.00.00

Diğerleri

3002.90.50.10.00

Fermentler

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri

30.06

Bu Fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstahzarları

31. FASIL

Gübreler

32. FASIL

Debagatte ve boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikleri; macunlar; mürekkepler (32.01, 32.13, 32.15 hariç)

33. FASIL

Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları (Perakende satılacak halde olması halinde 33.04, 33.05, 33.06, 33.07 hariç)

34. FASIL

Sabunlar, yüzeyaktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, “dişçi mumları” ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları. (34.06 hariç)

35. FASIL

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler

37.07

Pozisyon metni

38. FASIL

Muhtelif kimyasal maddeler (38.18 hariç)

39. FASIL

Plastikler ve mamulleri ( 39.17 tarife pozisyonunda yer alan borularda basınç testi ve 3917.29.00.20.00, 3917.31.00.10.00, 3917.39.00.20.00 hariç)

40.01-40.08

Pozisyon metinleri

43.04

Pozisyon metni

47. FASIL

Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar) (47.07 hariç)

48.10, 48.11

Pozisyon metinleri( kağıt elyafı mekanik işleme kimyasal mekanik işlemlerle elde edilmesi hariç)

50.06, 50.07

Pozisyon metinleri

51.06-51.13

Pozisyon metinleri

52. FASIL

Pamuk (52.01, 52.02 hariç)

53. FASIL

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01-53.05 hariç)

TARİFE POZİSYONU

EŞYANIN İSMİ

54. FASIL

Sentetik ve suni filamentler

55. FASIL

Sentetik ve suni devamsız lifler.

56.02

Pozisyon metinleri

56.03

Pozisyon metinleri

59. FASIL

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.01, 59.04, 59.05, 59.08-59.10 hariç)

68.04, 68.06,

68.14, 68.15

Pozisyon metinleri

69.09

Pozisyon metni

70.13

Pozisyon metni

70.19

Pozisyon metni

71. FASIL

Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar (71.01, 71.18 hariç)

72. FASIL

Demir ve çelik

73.04-73.07

Pozisyon metinleri ( dökme bağlantı parçalarından dövülüp dövülemeyen tespiti

74. FASIL

Bakır ve bakırdan eşya (74.04 hariç)

75. FASIL

Nikel ve nikelden eşya (75.03 hariç)

76. FASIL

Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.02 hariç)

78. FASIL

Kurşun ve kurşundan eşya (78.02 hariç)

79. FASIL

Çinko ve çinkodan eşya (79.02 hariç)

80. FASIL

Kalay ve kalaydan eşya (80.02 hariç)

81. FASIL

Diğer adi metaller; sermetler, bunlardan eşya