İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün İhtisas Gümrüğü Olarak Belirlenmesi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün İhtisas Gümrüğü Olarak Belirlenmesi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Bugünkü Resmi Gazetede çıkan 5 farklı Tebliğ ile İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü aşağıda detaylarına yer verilen işlemleri gerçekleştirmeye yetkili ihtisas gümrük müdürlüğü olarak tayin edilmiştir.

– Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini,

– Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini,

– Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyası ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini,

– 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamında ithali yasak oyun alet ve makinaları ile anılan Kanun kapsamı dışında bulunan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini,

Gerçekleştirmede İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü yetkili idare olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemlerinin daha öncesinde belirlenen gümrük idarelerine ilaveten İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilebileceği belirlenmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net