İsrail Menşeli “7005.20 – Renksiz Düzcam – Diğerleri” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR: Düzcam

Konu:  İsrail Menşeli “7005.20 – Renksiz Düzcam – Diğerleri”  Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

İsrail menşeli7005.29 tarife pozisyonu altında sınıflandırılan, “Renksiz Düzcam – Diğerleri” tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmaktadır

Yerli üretim dalının başvurusu üzerine uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler aşağıdaki gibi olup, meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 

 GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

7005.29

Diğerleri

İsrail

Phoenicia Flat Glass Ind.Ltd.

20%

Diğerleri

37,57%
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net