İran Menşeli “Düz Cam” İthalatına Uygulanmakta Olan Korunma Önlemi Şeklindeki EMY’nin Değiştirilerek Uzatılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Cam 

Konu:  İran Menşeli “Düz Cam” İthalatına Uygulanmakta Olan Korunma Önlemi Şeklindeki EMY’nin Değiştirilerek Uzatılması Hk.

Duyuru Özeti:

70047005 ve 7006 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan İran menşeli “Düz Cam ithalatına, 2018 yılından bu yana 452 sayılı Karar kapsamında korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmaktadır.

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru üzerine; yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmıştı.

4824 sayılı 20.11.2021 tarihli Karar ile;

Korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük  uygulamasının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde değiştirilerek 3 (üç) yıl süre ile daha devam etmesine karar verilmiştir.

Yeni düzenleme ile EMY tutarlarının eski düzenlemeye göre düşürüldüğü görülmektedir.

Bahse konu Karar 12.12.2021 tarihinde yürülüğe girecektir.


G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Ek Mali Yükümlülük ($/ton(brüt))

12/12/2021-11/12/2022

12/12/2022-11/12/2023

12/12/2023-11/12/2024

70.04

Çekme ve üfleme cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

48
42

46
40

44
38

70.05

Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde), absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş

70.06

70.03, 70.04 veya 70.05 Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelen- memiş veya donatılmamış olanlar:

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net