İran Menşeli 6802.23 ve 6802.93 Pozisyonlarında Sınıflandırılan “Granit” İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Granit

Konu: İran Menşeli  6802.23 ve 6802.93 Pozisyonlarında Sınıflandırılan “Granit”  İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında 

Duyuru Özeti:

İran İslam Cumhuriyeti menşeli  6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonunda tanımlı “granit” ithalatına yönelik olarak başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/25 sayılı Tebliğ, 19.06.2018 tarihli 30453 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır. 

6802.23 ve 6802.93 G.T.P.’leri altında yer alan granitin ÇHC menşeli olanlarının ithalatı 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.  ÇHC menşeli eşyaya uygulanan önlem, iki firma hariç tutulmak üzere Vietnam menşeli/çıkışlı anılan eşya ithalatına teşmil edilmiştir.

Bunun yanı sıra, 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan "granit"lerin CIF kıymeti 500 ABD Doları/Ton’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin gözetim uygulanmaktadır.
Bakanlığa iletilen, önlem konusu ülkeler menşeli granitlerin ithalatında uygulanan dampingekarşı önlemin İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik iddialar üzerine Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere İran menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.