İran Menşeli 7004 ve 7005 Tarife Pozisyonlarında Sınıflandırılan “Cam” Cinsi Eşya İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Cam

Konu: İran Menşeli 7004 ve 7005 Tarife Pozisyonlarında Sınıflandırılan “Cam” Cinsi Eşya İçin Korunma Önlemi Soruşturması Açılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

7004 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) çekme ve üfleme cam ile 7005 G.T.P’i altında bulunan float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanları hakkında 2015 yılından bu yana üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanmaktadır.

Bahse konu önlem sayesinde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde toparlanma olduğu, inceleme konusu ürünün İran menşeli ithalatında korunma önleminden dolayı düşüş yaşandığı, ancak son dönemde anılan ithalatta artış gerçekleştiği, İran menşeli ithalat fiyatlarının yurtiçi satış fiyatlarını kırdığı tespit edilmiş olup,

28/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/5 sayılı Tebliğ ile; uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılmasına yönelik yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde soruşturma açılmasına karar verilmiş ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.