İran Menşeli  “3920.20.21.00.19 – Propilen Filmler/Levhalar” Tanımlı Eşyaya Kota Şeklinde Uygulanmakta Olan Önleme Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Plastik

Konu: İran Menşeli  “3920.20.21.00.19 – Propilen Filmler/Levhalar” Tanımlı Eşyaya Kota Şeklinde Uygulanmakta Olan Önleme Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

3920.20.21.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alan İran menşeli BOPP Film ithalatına 2020/2 sayılı Tebliğ kapsamında miktar kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulanmaktadır.

Yerli üreticilerin başvurusu üzerine;
İran menşeli BOPP Film ithalatı için yürürlükte bulunan korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediğinin tespit edilmesi ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumlarının ayrıntılı olarak incelenebilmesi amacıyla mevcut önlemin gözden geçirilmesi için korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soru formunu 17.12.2022 tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurarak İthalat Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

İlgili ürün için mevcut önlemler aşağıdaki gibidir.

 
G.T.İ.P.Eşyanın TanımıKota Miktarı (Ton)
1. Dönem2. Dönem3. Dönem
2/7/2020 – 1/7/20212/7/2021 – 1/7/20222/7/2022 – 1/7/2023
3920.20.21.00.19Diğerleri1.4121.4541.498

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]