İran’dan Yapılan ithalatta Konsolosluk Tasdiki Uygulamasının Kaldırılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel


Konu: İran’dan Yapılan ithalatta Konsolosluk Tasdiki Uygulamasının Kaldırılması Hakkında

Duyuru Özeti: 

İran’ın Türkiye’den Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamı eşyalara ilişkin belgeler  için uygulamaya koyduğu Konsolosluk onayı aranmasına dair hükümden sonra mütekabiliyet esası gereği, 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren İran menşeli tüm eşya ithalatlarında imza ve mühür aranması şartı getirilmişti.

İran Gümrükler Genel  Müdürlüğü’nün 4 Ekim 2017 tarihli Genelgesine göre; bahse konu ürünlere ait menşe şahadetnamelerinin bundan sonra iki ülkenin ticaret odaları tarafından tasdik edilerek elektronik ortamda iki tarafın gümrüklerine iletileceğine ve ayrıca belge onayı istenilmeyeceğine ilişkin düzenleme yapılması üzerine, mütekabiliyet esası gereğince 17 Ekim 2017 tarihi itibariyle İran’dan yapılan ithalata ilişkin belgelerde aranan imza ve mühür tasdiki uygulmasının kaldırıldığına dair karara Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün gümrük idarelerine yönelik 20117910 sayılı dağıtımlı yazısında yer verilmiştir.
 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.