İran’a İthalatta GMP Uygulaması Hk.Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, İran’a ilaç, tıbbi cihaz, gıda, gıda-takviyeleri, kozmetik ve hijyenik malzemelerin ithalatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı – Gıda ve İlaç Kurumu tarafından GMP (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin arandığı ifade edilmektedir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.İDARİ.2015/1214-18474
Konu: İran’a İthalatta GMP Uygulaması Hk.
 
                                                           
                                                          SİRKÜLER (G – 2015 )

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, İran’a ilaç, tıbbi cihaz, gıda, gıda-takviyeleri, kozmetik ve hijyenik malzemelerin ithalatında İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanlığı – Gıda ve İlaç Kurumu tarafından GMP (Good Manufacturing Practices – İyi Üretim Uygulamaları) belgesinin arandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, adı geçen Kurumun, son dönemlerde İran’daki bazı ithalatçı firmaların GMP ruhsatlarını şartlı uzatma, askıya alma vb. işlemlere tabi tutmuş olmasının, işleme muhatap olan İranlı ithalatçı firmaların tedarikçisi pozisyonundaki firmalarımızın şikayetine konu olduğu hususunun Tahran Ticaret Müşavirliği’ne gelen bilgilerden de anlaşıldığı bildirilmektedir.
Bahse konu yazıda ayrıca, Müşavirliklerince İran Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimi ile temasa geçilerek, GMP temini hususunda cari mevzuatın ne olduğu, söz konusu ruhsatın temini için yetkilendirilmiş uluslararası denetim kuruluşlarına ilişkin bir listenin bulunup bulunmadığı konularında bilgi talep edildiği ifade edilmektedir.

Bunlara ilaveten,  adı geçen Kurumdan alınan şifahi bilgilere göre, GMP verilmesi için ilgili kodifiye edilmiş bir mevzuatın veya sabit yetkilendirilmiş uluslararası denetim firmalarına ilişkin bir listenin olmadığı belirtilerek GMP talebinde bulunacak İranlı ithalatçı firmaların herhangi bir uluslararası denetim/belgelendirme kuruluşuna başvurmadan önce anılan Kuruma başvurmaları gerektiği ve başvuru üzerine Kurumun belgelendirme için yönlendirme yapacağının (uluslararası bir denetim kuruluşuna yetki verilerek veya İran Sağlık Bakanlığı’ndan görevli bir uzman tayin edilmesi ile yerinde inceleme gerçekleştirilmesi suretiyle) ifade edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerine sunulur.