IRAK Sevk Öncesi İnceleme (İMMİB)IRAK Sevk Öncesi İnceleme

TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) nden alınan yazıda;Merkezi Irak Yönetimi’nin 1 Temmuz 2011 yılında başlattığı ithalatta “sevk öncesi inceleme” uygulamasına Irak’ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetimin (KIBY) de 12 Mayıs 2012 tarihinde geçtiği belirtilmekte ve söz konusu uygulama kapsamına 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren mobilyaların dahil edileceği, adı geçen ürünlerde Türk Standartlarının benimsendiği ve ürünlerinin Türk Standartlarına uygunluğunu belgeleyen ihracatçılarımızın gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurduklarında doğrudan uygunluk belgesi alabilecekleri daha önce duyurulmuştu.

Bu defa, İhracat Genel Müdürlüğü’nden Meclisimize iletilen yazıda, Kuzey Irak’a ihracatta mobilyalarda sevk öncesi inceleme uygulamasının Kuzey Irak tarafındaki hazırlıkların tamamlanmaması sebebiyle 1 Ekim 2013 tarihine ertelendiği belirtilmektedir.Anılan yazıda devamla,

  • Kuzey Irak’a yapılan mobilya ihracatının, 1 Ekim 2013 tarihine kadar yeni bir uygulamaya tabi olmaksızın mevcut şartlarla devam edeceği, 
  • 1 Ekim 2013 tarihinden sonra ise, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile TÜV Rheinland İnegöl Mobilya Test Laboratuvarı tarafından verilecek raporlar çerçevesinde gözetim şirketlerince (SGS ve Bureau Veritas) uygunluk belgesi düzenleneceği,

ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.