Irak Sevk öncesi inceleme hk.Irak Sevk öncesi inceleme hk. 

Bilindiği üzere, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) tarafından sürdürülmekte olan sevk öncesi inceleme uygulaması çerçevesinde, Kuzey Irak’a ihracatta yetkilendirilmiş gözetim şirketlerinden alınan “uygunluk sertifikası” aranmaya başlandığından bahisle, uygulama kapsamında zorunlu sevk öncesi incelemeye tabi ürünlerde belirli aralıklarla yapılan güncellemelerden ihracatçıların zamanında haberdar edilmesini teminen gerekli bilgiler daha önce iletilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 02.05.2013 tarih ve 896 sayılı yazıda; İhracat Genel Müdürlüğü’nden gelen, Bureau Veritas’tan alınan e-postaya atfen, sevk öncesi incelemeye konu ürün listesinin güncellendiği bildirilmekte olup, söz konusu listenin bir sureti ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 Ek: Güncel liste”