Irak’ın Gümrük Vergilendirme Sisteminde Yapılan Değişiklikler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Irak’ın Gümrük Vergilendirme Sisteminde Yapılan Değişiklikler Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Ekonomi Bakanlığı’nca Irak’ın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulamaya koyduğu yeni gümrük vergisi uygulamalarına ilişkin bir duyuru yayımlamıştır.

Buna göre; Irak Bakanlar Kurulu’nun 2017/393 sayılı Kararı uyarınca, daha önce 0’la %100 arasında değişen Gümrük Vergisi oranlarının  %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere 4 sınıfa ayrıldığı ve vergi oranlarının tespitinde yalnızca Fasıl numarasının esas alınacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden; bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10’a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla olan eşyanın vergisinin ise %30’a indirildiğini gösterir tablo ekte yer almaktadır.
   
 

Konu ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.