Irak Bakanlar Kurulu İthalat Düzenlemeleri Hk.Sayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/90-6712                                                                 Mersin,  07/06/2013

Konu: Irak Bakanlar Kurulu İthalat Düzenlemeleri Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıya atfen; “Bağdat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda, Irak Bakanlar Kurulu’nun Irak’a yapılacak ithalata ilişkin aşağıdaki kararlar uyarınca, Irak’a yapılacak motorlu taşıt ithalatında uygulanacak azami yaş sınırlamasının aşağıda yer alan şekilde düzenlendiği belirtilmektedir.

Otomobil : 2 yaş

Otobüs (20 yolcu ve üzeri kapasiteli) : 3 yaş

Otobüs (14 yolcudan az kapasiteli) : 2 yaş

Kamyon (3 ton üzeri yük kapasiteli) : 3 yaş

Tarım Makinaları : 5 yaş

İş/İnşaat Makinaları : 5 yaş

Ambulans : 5 yaş

Motosiklet (125 cc ve üzeri) : 1 yaş

Söz konusu yazıda devamla, belirtilen yaşlardan eski/büyük olan motorlu taşıtların Irak’a ithalatına müsaade edilmeyeceği ve konu hakkında detaylı bilgiye Irak Maliye Bakanlığına bağlı Gümrükler Genel idaresinin web sayfasından (http://www.customs.mof.gov.iq/) ulaşabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca, yazıda; Irak Bakanlar Kurulu tarafından 11 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yerli üretimin korunması amacıyla çimento ithalatının yasaklanması kararı alındığı ve Irak Ticaret Bakanlığı’na çimento için ‘’ithalat lisansı” düzenlenmemesi talimatı verildiği belirtilmiştir.

Bilgileriniz rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.