IRAK’A İHRACAT YAPAN FİRMALARI BİLGİLENDİRME HAKKINDA BİLGİIRAK’A İHRACAT YAPAN FİRMALARI BİLGİLENDİRME HAKKINDA BİLGİ

A&G Pur Analiz Laboratuvarları Tic.Ltd.Şti. firmasından alınan 14/05/2013 tarihli e-posta mesajında,

AG PÜR Analiz Laboratuvarının; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda, Yem, Bitki, Gübre, Toprak ve Katkı Maddeleri konularında yetkilendirildiği, TSE tarafından TS EN ISO 17025 yeterlilik belgesine sahip olduğu, TÜRKAK tarafından Akredite edildiği, Gıda, Gıda katkı maddeleri, Yem, Yem Katkı Maddeleri, DİOKSİN Analiz yetkisini almış bulundukları, Irak’a ihracat yapan firmalardan zorunlu olarak istenilen aşağıda belirtilen analizlerde firmalarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tek özel gıda kontrol laboratuarı olduğu, laboratuarlarının, Irak hükümeti tarafından yetkilendirilmiş denetim firması olan Bureau Veritas’ın merkez laboratuarı olduğu yaptıkları analizlerin,

– Dioksin / Furan, Dioksin benzeri PCB’ler

– Tüm gıdalarda domuz DNA’sı ve Domuz Jelatini bakılması

– GDO aranması

– Melamin aranması

– Tüm ürün gruplarında Pestitit aranması

İle ilgili olduğu iade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu Laboratuarın iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

İletişim Bilgileri:

Tel: 0232 486 83 83

Fax: 0232 486 85 58

Mail: [email protected]

Adres: Anadolu Cad. No: 23 Salhane İş Merkezi Bblok

Zemin Kat Bayraklı /İZMİR