İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusunun Tek Pencere Sistemi (TPS) Üzerinden Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel 

Konu:  İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusunun Tek Pencere Sistemi (TPS) Üzerinden Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesine istinaden inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet sağlanmakta olup, bu muafiyete ilişkin detaylar 2022/13 sayılı Genelge ile belirlenmektedir.

Bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge ’de öngörülen ön başvuru süreci 2022/14 sayılı Genelge ile Tek Pencere Sistemi kapsamına dahil edilmiştir. 
  • 1092 kodlu TPS-İnceleme, Analiz veya Test Amaçlı Eşya İthalat Ön Başvurusu eşyanın yükümlüsü, temsilcisi veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından E-Devlet Kapısı’nda Ticaret Bakanlığı menüsü altında bulunan Tek Pencere Sistemi hizmetine ilişkin linkten gerçekleştirilecektir.
  • Yapılan başvurular ilgili Gümrük Müdürlüğü tarafından Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden incelenerek uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı eşya muafiyetinden faydalanılmak üzere onaylanarak sistem tarafından üretilen 23 haneli e-belge kullanılacaktır.
  • Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmaz.

Söz konusu düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]