IMF, Brezilya ekonomisi büyüme tahminlerini yeniledi • IMF, Brezilya ekonomisi büyüme tahminlerini yeniledi

 • IMF-Uluslararası Para Fonu tarafından hazırlanan Dünya Ekonomik Görünüm raporunda, Brezilya ekonomisi için 2014 yılında %4 büyüme tahmini son gelişmeler ışığında % 3,2 olarak revize edilmiştir.
  IMF, Latin Amerika ve Karayipler (LAK) için %3,9 büyüme tahminini de revize ederek %3.4 olarak açıklamıştır. IMF, 2013 yılı için Brezilya’da %3 olarak öngördüğü büyüme hızını %2,5’a, LAK için % 3,4 olan büyüme hızını %3’e çekmiştir. 
  Söz konusu raporda; Brezilya’da yatırım teşvik önlemlerine rağmen hem yerel hem de yabancı yatırımcıların bozulan güven ortamı nedeniyle özel sektör yatırımlarının beklenen düzeyde artmadığı ifade edilmiştir.
  Brezilya’nın yaşadığı yüksek enflasyon ve sosyal protestoların yol açtığı ekonomik sorunlara ilaveten; en önemli ticari partnerlerinden olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin büyüme hızındaki yavaşlama ve düşen emtia fiyatları da ekonomisini olumsuz etkilemektedir.
  Küresel ekonomi için IMF’nin büyüme tahminleri 2013 yılı için %3,8’den %3,1’e, 2014 yılı için de %4’de %3,3’e gerilemiştir. 
  Kaynak:www.bnamericas.com