İlave Gümrük Vergisine İlişkin Kararlarda Geçici Değişiklikler Yapılması Hk.



Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  İlave Gümrük Vergisine İlişkin Kararlarda Geçici Değişiklikler Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

Muhtelif eşyaya ilave gümrük vergisi uygulanmasına yönelik olarak bugüne kadar yapılmış  birçok düzenleme bulunmaktadır.

21.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2430 ve 2429 sayılı iki Karar ile, ilave gümrük vergisi düzenlemelerine ilişkin 24 farklı Kararda geçici değişiklikler yapılmıştır.

Karar eki tablolarda detaylarına yer verilen tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı, ve sanayi ürünlerine uygulanan ilave gümrük vergisi oranları 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) aynı tablolarda beliritilen oranlarda uygulanacaktır.

Yapılan değişikliklere baktığımızda:

  • Daha öncesinde bazı Kararlar kapsamında uygulanmakta olan Minimum ve Maksimum İGV uygulamasının bu düzenleme kapsamında yer almadığı,
  • Her bir eşyaya ilişkin İGV’nin 12 haneli GTİP bazında belirilendiği (Daha öncesinde 4-6 tarife pozisyonu/tarife alt pozisyonu bazında belirlenen İGV’ler bulunmaktaydı),
  • GTİP bazında uygulama kapsamından çıkarılan bazı ürünler olduğu gibi, İGV kapsamına alınan yeni ürünlerin de bulunduğu,
  • Her bir ürün için söz konusu olmasa da, bazı ürünlere uygulanacak İGV oranlarında artışa gidildiği,  
Görülmektedir.

Başlamış İşlem/Yoldaki Eşya Muafiyeti

Karar'ın yayım tarihinden önce (21.04.2020) Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın, Kararın yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Karar hükümleri uygulanmayacaktır. 

* Uygulanacak İGV oranları GTİP’ler bazında belirlenmiş ve her iki Karar kapsamında yüzlerce ürün bulunmaktadır. Dolayısıyla,  Karar eki tabloların dikkatlice incelenmesinde yarar görülmektedir.  

2429 sayılı Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2430 sayılı Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net