İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 3867 sayılı Karar yayımlanmıştır.


  • Aşağıdaki tabloda detaylarına yer verilen eşyaya ilişkin ilave gümrük vergisi oranları tabloda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile söz konusu GTİP’lerdeki ilave gümrük vergisi oranlarında genel olarak indirime gidildiği görülmektedir.
  • Tekerlek hariç 8714.99.90.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan eşya ile, Tabloda (7) nolu dipnot ile belirtilen GTİP’teki eşyayı kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta İGV % 0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi olacaktır.
  • 5403 tarifesinde sınıflandırılan iplikler, 8481.80.40.00.00 gtipli Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler (sübaplar) ve 9018.31.90.00.00 gtipli plastik olmayan şırıngalar için İGV kaldırılmıştır.
 

 

GTİP

Dipnot (*)

Yeni İGV

Eski İGV

 

GTİP

Dipnot (*)

Yeni İGV

Eski İGV

3920.43.10.00.00

7

10

10

 

9101.19.00.00.00

 

10

25

4818.90.90.90.00

7

25

25

 

9101.21.00.00.00

 

10

25

5701.10.10.00.12

 

30

50

 

9101.29.00.00.00

 

10

25

5701.10.10.00.13

 

30

50

 

9101.91.00.00.11

 

10

25

5701.10.90.00.11

 

30

50

 

9101.91.00.00.12

 

10

25

5701.10.90.00.12

 

30

50

 

9101.91.00.00.19

 

10

25

5701.10.90.00.13

 

30

50

 

9101.99.00.00.11

 

10

25

5701.10.90.00.14

 

30

50

 

9101.99.00.00.12

 

10

25

5701.90.10.00.12

 

30

50

 

9101.99.00.00.19

 

10

25

5701.90.10.00.13

 

30

50

 

9102.11.00.00.00

 

10

25

5701.90.10.00.21

 

30

50

 

9102.12.00.00.00

 

10

25

5701.90.10.00.31

 

30

50

 

9102.19.00.00.00

 

10

25

5701.90.10.00.41

 

30

50

 

9102.21.00.00.00

 

10

25

5701.90.90.10.11

 

30

45

 

9102.29.00.00.00

 

10

25

5701.90.90.90.11

 

30

50

 

9102.91.00.00.11

 

10

25

5701.90.90.90.21

 

30

50

 

9102.91.00.00.12

 

10

25

5702.10.00.10.00

 

30

45

 

9102.91.00.00.19

 

10

25

5702.10.00.90.11

 

30

50

 

9102.99.00.00.11

 

10

25

5702.10.00.90.19

 

30

50

 

9102.99.00.00.12

 

10

25

5805.00.00.00.00

 

30

50

 

9102.99.00.00.19

 

10

25

7228.50.69.00.11

7

25

25

 

9103.10.00.10.00

 

10

21

8414.51.00.90.00

 

20

7

 

9103.10.00.90.00

 

10

21

8536.20.10.00.11

 

5

10

 

9103.90.00.10.00

 

10

21

8536.20.10.00.19

 

5

10

 

9103.90.00.90.00

 

10

21

8536.20.90.00.11

 

5

10

 

9105.11.00.00.00

 

10

25

8536.20.90.00.19

 

5

10

 

9105.19.00.00.00

 

10

25

8536.69.90.00.11

 

5

10

 

9105.91.00.00.00

 

10

25

8714.10.90.00.19

 

5

10

 

9105.99.00.00.00

 

10

25

8714.99.90.00.00

8

10

10

 

9405.91.90.10.00

 

10

15

9101.11.00.00.00

 

10

25

 

 

 

 

 


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net