İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında

Duyuru Özeti:

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkındaki 2017/4 sayılı Tebliğ’in 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yapılan değişikliklere ilişkin Tebliğ, 02/05/2018 tarihli 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan düzenleme ile bir önceki tebliğde; “ülkemize ithalinde” şeklinde olan ibare “serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında” olarak değiştirilmiş ve ikinci fıkraya “uzun dönem tedarikçi beyanı” ibaresi eklenmiştir.

•İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde “serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında”  yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
 
•Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya “uzun dönem tedarikçi beyanı” ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.”
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.