İlaç ihracatında sadece Sağlık Bakanlığı’dan alınan uygunluk yazılarının geçerli olduğu hk.(16.05.2013 / 09728)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :52707093-010.07.01

Konu :İlaç ihracatı

16.05.2013 / 09728

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 09.05.2013 tarihli ve 50668 sayılı yazıda, ilaç firmalarına, ecza depolarına ve ilaç ihracatına yetkili firmalara ilaç ve ilaç hammaddelerinin ihracatlarında, ilgili ürünlerin uyuşturucu veya psikotrop madde içermediklerine dair Gümrük Müdürlüklerinde kullanılmak üzere bilgi yazısının düzenlendiği; bu belgelerden ilaç firmaları ve ecza depolarına düzenlenenlerin 6 aylık, ilaç ihracatına yetkili firmalar için düzenlenenlerinin tek kullanıma mahsus olduğu belirtilerek ilaç ihracatlarında sadece Bakanlıkları tarafından düzenlenen belgelerin geçerli olduğu, bunun haricinde düzenlenmiş (firmaların kendi mesul müdürlerinin imzaladığı belgeler vs) belgelerin geçerli olmadığı vurgulanarak ilaç ihracatı işlemleri sırasında bu hususa azami dikkatin gösterilmesi istenmektedir.

 

Konunun tüm bağlantı gümrük idarelerine iletilerek personele tebliği ve uygulamada göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Erdal KARAHİSAR

Bakan a.

Daire Başkanı

EK: 1 Adet yazı.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

* * *

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı :15369696-505.99

Konu :İlaç ihracatı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

Bilindiği üzere, tarafımızca ilaç firmalarına, ecza depolarına ve ilaç ihracatına yetkili firmalara ilaç ve ilaç hammaddelerinin ihracatlarında, ilgili ürünlerin uyuşturucu veya psikotrop madde içermediklerine dair Gümrük Müdürlüklerinde kullanılmak üzere bilgi yazısı düzenlenmektedir. Bu belgelerden ilaç firmaları ve ecza depolarına düzenlenenler 6 aylık, ilaç ihracatı yetkili firmalar için tek seferlik kullanıma mahsustur.

 

Konuyla ilgili olarak ilaç ihracatlarında sadece tarafımızca düzenlenen belgeler geçerli olup, bunun haricinde düzenlenmiş (firmaların kendi mesul müdürlerinin imzaladığı belgeler vb.) belgeler geçerli değildir.

 

Gümrüklerdeki ilaç ihracatı işlemlerinde yukarıda konuya azami dikkat gösterilmesi hususunda bilginizi ve gereğini arz ederim.

 

Dr. Saim KERMAN

Kurum Başkanı