İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bilgilendirme Duyurusu(İTO)İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bilgilendirme Duyurusu

 
T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15 Şubat 2013 tarihli bir Yazısında;
 
•  Müdürlüklerince yürütülen ithalat ve ihracat denetimi kapsamındaki işlemlerin 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve talimatlar çerçevesinde yürütüldüğü, 
•  Bu işlemlerin yürütülmesi için alınan ücretlerin 5996 sayılı kanunun 35. Maddesi kapsamında her yıl aralık ayında Bakanlıkça belirlendiği,
•  Bakanlığın tespit ettiği ücretleri İl Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığında makbuz karşılığı tahsil edilmekte olduğu, bunun dışında İl Müdürlüğünce herhangi bir ücret talep edilmediği,
hususları ifade edilerek son zamanlarda Bakanlıkları ve Müdürlüklerinin adını kullanarak danışmanlık ya da başka adlar altında ücret talep eden kişi ya da kuruluşların bulunduğu ile ilgili olarak Müdürlüklerine bilgiler ulaştığı dile getirilmektedir.
Bu itibarla, Bakanlıkları ya da Müdürlüklerinin bu ve benzeri kişi ya da kuruluşlarla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı belirtilerek, gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzeme ithal eden firmalarımızın bilgilerine saygıyla rica olunur.