İkincil İşlem Görmüş Ürün.Sayı: TİM.AKİB.GSK.TEŞVİK.2013/1838-7021                                                                                   Mersin, 14/06/2013 

Konu: İkincil İşlem Görmüş Ürün.

 

S İ R K Ü L E R

Sayın Üyemiz;

İhracat Genel Müdürlüğümüzden alınan 14/06/2013 tarih, 0120004751 sayılı talimatta;

“Bilindiği üzere, 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı’nda “İkincil işlem görmüş ürün: işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ürün” olarak tanımlanmaktadır.

Bu doğrultuda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen ham bitkisel yağlardan asıl işlem görmüş ürün olan rafine bitkisel yağların elde edilmesi sürecinde “perlit” maddesinin kullanılması ile “perlit” maddesinin gümrük denetimine tabi olan (gümrüklenmemiş) yağı emmesi ve bu şekilde ekonomik değerinin olması sebebiyle, söz konusu ürünün “Perlit-Sabun Hammaddesi” adı altında ikincil işlem görmüş ürün olarak vergilendirmeye esas alınması gerektiği ifade edilmektedir.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

İsmail ÇETİN

Genel Sekreter