İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik YapılmasLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri

Konu:  İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

İthalat Rejim Kararının “Kapsam” başlıklı 2. maddesine yapılan ekleme ile; “Ek Mali Yükümlülük” ibaresi İthalat Rejim Kararı kapsamına alınmıştı.

İthalat Rejim  Kararının “Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına İlişkin Esaslar” başlıklı 10. maddesine eklenen fıkra ile; "İthalat işlemlerine ilişkin mevzuatta yer alan toplu konut fonu ve ilave toplu konut fonuna yapılan atıfların, ek mali yükümlülüğe yapılmış sayılacağına dair yeni bir hüküm eklenmişti.

Bu düzenlemeler ile uyumlu olarak “İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5057 sayılı Karar ile; aşağıda başlıklarına yer verilen Kararlarda geçen “Toplu Konut Fonu” ibareleri “Ek Mali Yükümlülük” olarak değiştirilmiştir.

Öte yandan, ilgili Kararlarda geçen “Gümrük Vergisi/Gümrük Vergileri” şeklindeki madde başlıkları “İthalat Vergileri” olarak değiştirilmiştir.
 

Not : Mevzuatta “İthalat Vergileri” kavramı gümrük vergisinin yanı sıra diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri de içeren gümrük vergisinden daha kapsamlı bir tanımlamadır.
  • Avrupa Birliği Çıkışlı Bazı İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2007/12555
  • Fas Krallığı Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2005/9824
  • Tunus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2005/9052 
  • İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2008/13360
  • İsrail Devleti Menşeli Mayasız Ekmek İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar-2008/13427
  • Karadağ Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2010/157
  • Filistin Devleti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2013/4225
  • Morityus Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar – 2013/4761
  • Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3583)
  • Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3839)​​​​​
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz