(III) sayılı listedekii mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (Alkolde Ocak ve Temmuz da otomatik vergi) TEMMUZ 2013 LİSTESİ (III) sayılı listedeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları (Alkolde Ocak ve Temmuz da otomatik vergi) TEMMUZ 2013 LİSTESİ

ÖTV Kanununun 12. maddesinin 6322 sayılı Kanunun 30. maddesiyle ihya edilen 3. fıkrası ile Kanuna ekli (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarlarının; ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağını hükme bağlanmıştı.

 

Türkiye İstatistik Kurumunca 3 Temmuz 2013 tarihinde açıklanan Haziran 2013 dönemine ilişkin üretici fiyat endeksine göre altı aylık değişim oranı %2,46’dır.

Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde, 3 Temmuz 2013 tarihinden itibaren %2,46 oranında artan vergi tutarları ile yayımlanan ÖTV Kanunu eki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki alkollü içkiler ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinde uygulanan ÖTV oranları ile eski ve yeni maktu ÖTV tutarlarını gösteren tablo aşağıdadır.

 

(III) SAYILI LİSTE

(A) CETVELİ

(Kolalı Gazoz ve Alkollü İçecekler)

G.T.İ.P. NO

MAL İSMİ

VERGİ ORANI (%)

ASGARİ MAKTU

VERGİ TUTARI (TL)

Eski

Yeni

2202.10.00.00.13

Kolalı gazozlar

25

2203.00

Malttan üretilen biralar

63

0,63

0,64

22.04

Taze üzüm şarabı (Kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)

(2204.10 Köpüklü şaraplar ve 2204.30 Diğer üzüm şıraları hariç)

0

3,53

3,61

0

23,81

2204.10

Köpüklü şaraplar

24,39

22.05

Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış)

(2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç)

0

32,66

33,46

2205.10.10.00.00

Alkol derecesi hacim itibariyle %18 veya daha az olanlar

0

25,93

26,56

2206.00

Fermente edilmiş diğer içkiler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içkilerin karışımları ve fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içkilerin karışımları

0

3,53

3,61

2205.10.90.00.12

Alkol derecesi hacim itibariyle %22’den fazla olanlar

0

104,87

107,44

2207.20

Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)

0

104,87

107,44

22.08

Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler

[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20, 2208.50, 2208.60, 2208.70 ve 2208.90 hariç)]

0

104,87

107,44

2208.20

Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler

0

99,78

102,23

2208.50

Cin ve Geneva

0

83,49

85,54

2208.60

Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)

0

83,49

85,54

2208.60.91.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

104,87

107,44

2208.60.99.00.00

Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar

(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4’den fazla olanlar)

0

104,87

107,44

2208.70

Likörler

0

104,87

107,44

2208.90

Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)

0

104,87

107,44

2208.90.48.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)

0

79,07

81,01

2208.90.71.00.11

Rakı

(Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)

0

79,07

81,01


(B) CETVELİ

(Tütün mamulleri)

G.T.İ.P. NO

MAL İSMİ

VERGİ ORANI (%)

ASGARİ MAKTU

VERGİ TUTARI (TL)

MAKTU VERGİ TUTARI (TL)

Eski

Yeni

Eski

Yeni

2402.10.00.0011

Tütün içeren purolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.10.00.0012

Uçları açık purolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.10.00.0019

Sigarillolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2403.10

İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922

2403.10.10.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)

65,25

0,0410

0,0420

0,09

0,0922

2403.10.90.00.19

Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)

65,25

0,0410

0,0420

0,09

0,0922

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1575

0,1613

0,09

0,0922


Konuyla ilgili evvelden yayımlanan mevzuat:

15 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28324

 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6322

Kabul Tarihi: 31/5/2012

 

 

MADDE 30- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendine “(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,” ibaresi eklenmiş ve mülga (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

“3. (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Bakanlar Kurulunca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Bakanlar Kurulu, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.”