İhtisas Serbest Bölgelerinin Kurulması ve Sağlanacak Destekler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  İhtisas Serbest Bölgelerinin Kurulması ve Sağlanacak Destekler Hk.

Duyuru Özeti:

İhtisas Serbest Bölgesi     :  Döviz kazandırıcı hizmet sektörleri ile Ar-Ge yoğun, yüksek teknolojili veya katma değeri yüksek diğer sektörlerin, desteklenerek ihracata yönlendirilmesi amaçlarıyla 3218 sayılı serbest Bölgeler Kanuna göre Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan ihtisas serbest bölgesi olarak tanımlanmaktadır.

09.06.2020 tarihli “İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar” ile; ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren kullanıcı ve bölge işleticilerinin gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına dair hususlar belirlenmiştir.

Destek kapsamında ihtisas serbest bölgesinde faaliyet gösteren KULLANICILARIN ;


  • Bu alandaki faaliyetleri için istihdam ettikleri en fazla 10 (on) nitelikli personelin aylık brüt ücretleri, %50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 15.000 ABD doları,
  • Bu alanlarda kiraladıkları arazi ve binalara ilişkin kira harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD doları,
BÖLGE İŞLETİCİLERİNİN ;

  • Yatırım safhasında taahhüt ettikleri sabit yatırım tutarının %50’sini geçmemek kaydıyla, bir defada kullandıkları azami 10 yıl vadeli ve 10 milyon ABD dolarına kadar olan yatırım kredilerinin, faiz veya kar payı giderleri %50 oranında,
Desteklenecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye  ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Karar kapsamında desteklenecek kullanıcılara ilişkin kriterler, destek başvurularında istenecek bilgi ve belgeler, destek başvuru süreleri, incelemeci kuruluşun belirlenmesi ve uygulamaya dair diğer usul ve esaslar genelge ile belirlenecek olup,

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada:  firmalara kira, nitelikli istihdam gibi desteklerin yanı sıra gelir, kurumlar ve gümrük vergisi gibi birçok vergi istisnası sunacaklarını ve özellikle bilişim sektörünün ilk hedef sektör olarak belirlendiğini ifade etmiştir.

Söz konusu açıklamaya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]