İhtisas Gümrüğü Uygulamasına İlişkin Muhtelif Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  İhtisas Gümrüğü Uygulamasına İlişkin Muhtelif Tebliğlerde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

İhtisas Gümrüğü Uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak tanımlanan bir gümrük politikasının uygulamadaki adıdır.


  • Muhtelif düzenlemeler kapsamında AB menşeli eşyaya ihtisas gümrüğü uygulamasına ilişkin zorunluluktan muafiyet tanınmaktadır.

04.12.2021 tarihli değişiklikler ile;

Birleşik Krallık (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı) menşeli eşyanın da, ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamı dışında olduğuna dair ibareler Tebliğ metinlerine eklenmiştir. Bu kapsamdaki Birleşik Krallık menşeli eşyanın işlemlerinin belirlenen şartlarda getirildikleri gümrük idarelerinden yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.Ayrıca, Dahilde İşleme İzni kapsamında; Menşe beyanı ile tevsik edilmek kaydıyla Birleşik Krallık’tan tekstil ve konfeksiyon ana maddeleri ithalatının tüm gümrük müdürlüklerinden yapılabileceğine dair hüküm eklenmiştir.


İlgili Tebliğ kapsamında 33-34 fasıllarda yer alan kozmetik ürünleri ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi tutulmakta olup, yapılan değişiklik ile Birleşik Krallık menşeli eşya bu uygulamadan muaf tutulmuştur.

Bunun yanı sıra yetkili gümrük müdürlükleri listesine Derince ve Esenboğa Gümrük Müdürlükleri eklenmiştir.
 


Pil ve Akümülatörlerin ithalat Denetimi Tebliği kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri daha öncesinde belirlenmiş olan 20 farklı gümrük idaresinden yapılabilmektedir.

102 Seri Nolu Tebliğde yapılan değişiklikle; Otomotiv sanayiinde faaliyet gösteren firmalarca otomotiv imalat ve montajında kullanılmak üzere getirilen Tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri halihazırda yetkili olan gümrük müdürlüklerinin yanı sıra AksarayHalkalı Gar (sadece demir yoluyla gelen eşya için), İzmit ve Yalova Gümrük Müdürlüklerinden de yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.

Bunun yanı sıra; Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu vakıflara ait olan şirket ve müesseseler tarafından getirilen pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri, eşyanın getirildiği yetkili gümrük müdürlüğünden de yapılabilecektir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net