İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

İhracat Rejimi uyarınca; kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarının ön iznine bağlanmış olan mallar 96/31 sayılı İhracat Tebliği ile düzenlenmektedir.

Söz konusu Tebliğ’e eklenen “Yetki” maddesi ile;

Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) Tebliğ hükümlerine istinaden; gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve bu kapsamda izinler vermeye yetkili kılınmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net