İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklenen/Çıkarılan Ürünler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Eklenen/Çıkarılan Ürünler Hk.

Duyuru Özeti:

12.10.2021 tarihinde yapılan düzenleme ile;

İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi” nin 49-51 inci sıraları yürürlükten kaldırılmış,


  • 49- Diamonyum hidrojenortofosfat-DAP (GTİP: 3105.30.00.00.00)
  • 50- Azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler (GTİP: 3105.59.00.00.11)
  • 51- Azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler (GTİP: 3105.20.10.00.00)”

Aynı listeye 52 nci sıra olarak aşağıdaki madde eklenerek, tarife pozisyonları belirtilen "Gübre" cinsi ürünlerin ihracatına kayıt zorunluluğu getirilmiştir. 

  • 52- Gübreler (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105)

Söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net