İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici Uygulamaları Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici Uygulamaları Hakkında

Duyuru Özeti:

İhracatta yerinde gümrükleme ve izinli gönderici uygulaması kapsamında yapılan işlemlerde, BS-10 ve BS-11 basitleştirilmiş usul kodunun seçilmemesi ve doğru tesis kodunun girilmemesi gibi hataların sıklıkla yapılması ve bu durumun sistemin sağlıklı işlememesine neden olduğu yönünde bildirimler alınması üzerine, 2018/1 Sayılı Genelge ile düzenlenen hususlara riayet edilmesini sağlamak ve doğru işlem yapılması noktasında yol gösterici olması amacıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 34318509 sayılı dağıtımlı yazı hazırlanmıştır.

Bahse konu yazıda;

  • Eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesisinden sevk edilecek olması halinde, BİLGE Sisteminde ihracat beyannamesinin BS-10 basitleştirilmiş usul rejim kodu ile açılarak, ihracatçının tesis kodunun girilmesi ve bu tesis için yetkilendirilmiş gümrük müdürlüğünün seçilmesi,
  • Eşyanın izinli gönderici yetki sahibinin tesisinden sevk edilecek olması halinde, BİLGE Sisteminde ihracat beyannamesinin BS-11 basitleştirilmiş usul rejim kodu ile açılarak, taşıyıcının tesis kodunun girilmesi ve bu tesis için yetkilendirilmiş gümrük müdürlüğünün seçilmesi, ayrıca izinli göndericinin vergi numarasının asıl sorumlu alanına eklenmesi,
  • İzinli gönderici kapsamında taşınan ihracat eşyasına ilişkin gümrük beyannamesi sarı hatta yönlendirilmişse, işlemlerin tamamlanmasını teminen beyanname eki belgelerin ivedilikle gümrük idaresine iletilmesi,
  • İhracatta yerinde gümrükleme kapsamı ihracat beyannameleri ile izinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak olan eşyaya ilişkin ihracat beyannamelerinin kırmızı hatta yönlendirilmesi durumunda, gümrük idaresince muayene işleminin eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesini müteakip azami 3 saat içinde eşyanın bulunduğu tesise gidilerek başlatılacağının bilinmesi,

Hususlarına yer verilmektedir. 

 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.