İhracatta Kıymet Araştırması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: İhracatta Kıymet Araştırması Hakkında

Duyuru Özeti:

İhracatta kıymet araştırmasına gidildiği durumlarda, söz konusu araştırmanın uzun süreler alması ve uygulamada kıymet araştırmasına gidilen beyannamelerin gümrük müdürlüklerince kapatılmayıp "ertelenmiş kapanma" statüsüne getirilmesi şeklindeki uygulamaların ihracatçıların mağduriyetine sebep olduğu görüldüğünden; Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya açıklık getirmek amacıyla gümrük idarelerine yönelik 32866549 sayılı dağıtımlı bir yazı göndermiştir.

Bahse konu yazıda 2016/14 sayılı Genelgeye atıfta bulunularak;

  • İhraç eşyasının beyan edilen kıymetinin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olması durumunda, ihracata ve beyanname kapatma işlemlerine engel olunmadan, ilgili gümrük idaresince yapılacak ön inceleme veya araştırma sonucunda, ihraç eşyasının kıymeti ile ilgili tereddüdü haklı kılacak gerekçelerin tespiti halinde konunun ilgili Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne iletilmesi,
  • Bölge Müdürlüğü bağlantılarında gerçekleşen ihracat işlemleri üzerinden sorgu yapılması, gerekirse ilgili ihracatçı birliği görüşünün alınması, yapılan değerlendirme sonucunda kıymet araştırmasına gidilmesi yönünde yeterli kanaat elde edilememesi durumunda yükümlü tarafından beyan edilen kıymet dikkate alınarak işlemlerin sonuçlandırılması,
  • Yapılacak değerlendirme sonucunda, kıymetin kabul edilmeyecek ölçüde yüksek veya düşük olduğuna ilişkin kanaat oluşması ve gerekli görülmesi halinde, Bölge Müdürlüğünce sonuçlandırılamayan kıymet araştırması taleplerinin Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirilmesi, Gümrükler Genel Müdürlüğünce yapılan inceleme sonrasında mali mevzuat açısından incelenmek üzere Maliye Bakanlığı’na gönderilmesi,

Hususlarına riayet edilmesi talimatlandırılmıştır. 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.