İhracatta E-Fatura Semineri Hk.İhracatçılar Birliği Genel Sekreterli tarafından organize edilen ihracatta e-fatura konulu seminer notları aşağıdaki gibidir.
 

 • ihracatta e-fatura uygulamasına geçilirken yaşanan alt yapı sorunlarından dolayı 2017/7 sayılı genelge yayınlanmıştı. Bu genelge, gerek GİB veya GTB’nin, gerek firmaların sistemlerinden kaynaklı sorun yaşanması                        durumunda kağıt/e-arşiv fatura ile 0100 belge kodu ile beyan yapabilmemize izin veriyor.

Bu konuda doğabilecek sakıncalarla ilgili, GİB’ten yapılan açıklama; “GTB açısından, gümrükteki işlemlerin aksamaması açısından sorun olmayacaktır. Fakat GİB açısından, mükelleflerin istisnai durumlar dışında bu yönteme baş vurmamaları ve istendiğinde, zaruret halini tevsik etmeleri istenebilir. Aksi takdirde, 213 sayılı VUK hükümlerine göre cezai yaptırımlarla karşılaşılabilecektir.”  şeklindeydi.

Bugün yapılan toplantıda Risk Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sn. Rasim KUTLU, artık GTB açısından da sorun yaşanabileceğini, geriye dönük kontrollerde e-fatura mükellefi olmakla birlikte, zaruret halini tevsik edecek bilgi/belge ibraz edemeyen firmalar için Gümrük Kanunu 235/2-b maddesi gereğince işlem yapılabileceğini söyledi.
 

 • -E-fatura ; sadece GÇB ekinde beyan edilecek faturalar için geçerlidir.
 • Serbest Bölge İşlem Formu ekinde kullanılan fatura(5000 USD ve altındaki TL karşılığı düzenlenen faturalar), hizmet ihracı,bedelsiz ihracat, konsinye ihracat, transit işlemlerinde kağıt/e-arşiv fatura kullanılabilir.
 • Değerlendirme yapılırken, GÇB var mı, mal ihracı var mı sorularına cevap vermek lazım. Yani GÇB ile mal ihracatında e-fatura kullanılacaktır.
 • Tax Free satışlarda sadece “aracı kurumlar” vasıtasıyla iade yapılan durumlarda kullanılacak fatura, e-fatura olacaktır.
 • Serbest Bölgelerde; alıcı e-fatura mükellefi değilse bu alıcıya kesilecek fatura, e-arşiv faturası olmalı. (gönderici e-arşiv mükellefi ise) Aksi durumda kağıt fatura kesilmeli.
 • Proforma faturalar, bir teklif metni olduğundan yani aslında gerçek bir fatura olmadığından kağıt olarak düzenlenmeli.
 • ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı)/Mikro ihracatlarda kağıt/e-arşiv fatura düzenlenmelidir.
 • Bavul Ticaretinde kullanılan Özel Fatura, kağıt fatura olmalıdır.
 • Beyanname üzerinde 16 haneli e-fatura numarasının da görülebilmesi için çalışmalar sürüyor.
 • Faturadaki mal tanımı ile beyannamedeki mal tanımı uyumlu olmalıdır. Özellikle DİR kapsamındaki ihracatların taahhüt kapama aşamasında ciddi sorunlar yaşanabilir.
 • Yapılan çalışmayla, Dolaşım Belgelerinin onayı için e-faturaların ticaret odasına ibraz şartı ortadan kalkacak. Ticaret odaları da e-faturaları sistemden görebilecek.
 • Red işlemi için belli bir süre sınırı yok.
 • Redrese sürecinde e-faturanın iptal edilmesi uzun sürecekse, iptal beklenmeden yeni e-fatura ile işlemlere devam edilebilir.
 • Navlun/sigorta/iskonto v.b. kalemler için çalışma yapılıyor. İlgili kalemlere karşılık gelecek 12 haneli birer kod oluşturulacak. Faturada ayrı birer mal gibi algılanacak. Böylece fatura kalem tutarları, dip toplamla uyumlu olacak. Sistemin, dip toplamdaki “ödenecek tutar” kısmını algılaması sağlanacak. Çalışmalar sürüyor. O zamana kadar bu tutarlar birim tutarlara yedirilerek beyan edilmeli.
 • Kap adedi e-faturada belirtilmek zorunda değil. Sadece açıklamalar kısmına yazılabilir.
 • Gümrük müşavirleri, e-fatura red işlemini, firmanın verdiği yetki çerçevesinde kullanabilir.

 

E-faturanın kağıt dökümü gümrüklere ibraz edilmek zorunda değil. İlgili memur sisteme giriş yapamadığı