İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı Hk. (Online Ödeme)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı Hk. (Online Ödeme)
 

Duyuru Özeti:

İhracat işlemlerinin de dahil olduğu döviz kazandırıcı işlemler damga vergisi istisnası kapsamında bulunmaktadır.

Ancak ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce istisna uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin (ceza ve gecikme faizi ile birlikte) internet bankacılığı üzerinden yapılabilmesine ilişkin talepler Gümrük Müşavir Dernekleri’nin 11.10.2021 tarihli yazısı ile iletilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 77460536 sayılı cevabi yazılarında;

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yazışma yapıldığı ve ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce istisna uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin, işlem yapan kurum olarak bildirim zorunluluğu bulunan gümrük idaresinin vergi dairesine bildirimi üzerine gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilmesi, söz konusu tarhiyatın mükellef adına düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesi ile yapılması gerektiği dikkate alındığında, söz konusu damga vergisinin mükelleflerce İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanının uygun olmadığının değerlendirildiği,

Belirtilmiştir.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]