İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında KararBugün yayımlanan Resmi Gazetede ihracat performansına göre verilecek Hususi Pasaport sayısı ve ihracat tutarları belirlenmiştir.
İhracat performansı kriter olarak alınmıştır.
Ekonomi Bakanlığı kararın yürürlüğe girdiği  tarihten (23/0/03/2017) itibaren 15 günlük bir süre içinde ihracat rakamlarını taşıyan firmaların Ekonomi Bakanlığınca Bölge Müdürlüğü(Ekonomi Bakanlığı) ve İhracatçılar Birliğine bildirileceği belirtilmiştir. 
 

Pasaport Sayısı:               İhracat rakamı aralığı:
1 Adet                                  1 – 10 milyon USD
2 Adet                                  10 – 25 Milyon USD
3 Adet                                  25 – 50 Milyon USD
4 Adet                                  50 – 100 Milyon USD
5 Adet                                  100 Milyon USD ve üzeri

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz