“İhracatçı Beyanında” Damga Vergisi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: “İhracatçı Beyanında” Damga Vergisi Hakkında
 
Duyuru Özeti:

İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 2. Maddesinde belirtilen “İhracatçı Beyanı” nın damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda tereddütler yaşanması üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü 35941977 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Bahse konu yazıda;
 

  • “İhracatçı Beyanının, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı,
  • 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı Tablonun “III.Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar” başlıklı bölümün 2/a fıkrasında menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu,
  • Mülga Maliye Bakanlığı’nın görüşünün de; tedarikçi beyanında olduğu gibi “ihracatçı beyanı” başlıklı kağıdın da menşe ispat belgesi olarak değerlendirilmesi halinde damga vergisine tabi olması yönünde olduğu,

 
Hususları vurgulanmış ve  “İhracatçı Beyanı” nın, menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı yerine kullanılabilen bir belge olma özelliğini taşıdığı anlaşıldığından damga vergisine de tabi tutulması gerektiği belirtilmiştir.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.