“İhracatçı Beyanı” İbraz Edilmesi Halinde Ek Mali Yükümlülük Alınmaması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: “İhracatçı Beyanı” İbraz Edilmesi Halinde Ek Mali Yükümlülük Alınmaması Hakkında

Duyuru Özeti:

Ek mali yükümlülük ihdas eden 11/9/2017 tarihli ve 2017/10926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarını düzenleyen Tebliğ, 25.05.2018 tarihli 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğ ile;

  • 2017/10926 sayılı BKK uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, söz konusu Kararda belirtilen ülkeler hariç menşeli olduğunu gösteren “İhracatçı Beyanı”nın, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ek mali yükümlülük alınmayacağı,
  • Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmayacağı,
  • İhracatçı Beyanı kapsamında gelen eşyanın menşeine ilişkin ciddi ve somut gerekçelere dayanan şüphe olması halinde, söz konusu belgelerin gerçekliğine ilişkin ilgili ülke nezdinde yerinde inceleme dâhil her türlü kontrol ve doğrulama yapılabileceği, ancak ihracatçı firmanın işbirliğine gelmemesi durumunda, menşe şahadetnamesi istenilmesine karar verilebileceği,

Hususlarına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.