“İhracatçı Beyanı”nın Fatura Üzerinde Belirtilmesi Halinde Geçerli Olup Olmadığı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: “İhracatçı Beyanı”nın Fatura Üzerinde Belirtilmesi Halinde Geçerli Olup Olmadığı Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, fatura üzerine şerh düşülmek suretiyle verilen ihracatçı beyanlarının geçerli olup olmadığı konusunda, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden bilgi talep etmiş olup, Uluslar arası ticarette uygulamada, tedarikçiler tarafından zaman zaman ihracatçı beyanının ayrı bir belge olarak düzenlenmediği, ilgili “İhracatçı Beyanı” metninin faturasında yazıldığı, bu gibi durumlarda bahse konu “İhracatçı Beyanı” metninin, İGV ve TEV olarak alınan EMY’den muafiyet amacıyla kullanılıp kullanılamayacağına açıklama getirilmesi talep edilmiştir.
 

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin cevabi yazısında; “İhracatçı Beyanı”nın fatura ve benzeri belgeler üzerine yazılmasında, gümrük mevzuatı ve uygulamaları açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı, yapılacak beyanlarda “Tarih ve Yer, İmza Sahibinin Adı, Firmadaki Pozisyonu ve İmzası”nın bulunması gerektiği bildirilmiştir. 

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.