İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yapılan DFİF Ödemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Yapılan DFİF Ödemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.

Daha öncesinde Ekonomi Bakanlığı’na yapılan atıflar, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirilmiştir.

Bunun yanı sıra, Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesine  “DYS: Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi” ve “Elektronik İmza” kavramları eklenerek, DYS ve Elektronik İmzanın kullanımına ilişkin hususlar ilgili maddelere derc edilmiştir.

Destek başvuruları, bilgi/belge kontrolü ve tahakkuk listelerinin iletimi DYS üzerinden gerçekleştirilebilecek olup, DYS üzerinde oluşturulan tahakkuk listelerinin fiziki olarak iletilmesine gerek kalmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 

mevzuat@subasi.net