İhracat Beyannamelerinde Taşıt Bilgisinin Olmaması Halinde Cezai İşlem Yapılıp Yapılmayacağı HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: İhracat Beyannamelerinde Taşıt Bilgisinin Olmaması Halinde Cezai İşlem Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında

Duyuru Özeti:
 

İzmir Gümrük Müdürlüğü’nün Gümrük ve Ticaret Müfettişleri tarafından gerçekleştirilen teftişinde; ihracat beyannamelerinin 18 ve 21 no.lu kutularına taşıma aracına ilişkin bilgilerin yazılmadığı tespit edilerek, bu durumda olan  beyannamelere GK 241/1 maddesi gereğince para cezası uygulanması talimatı verilmiştir. Bu kapsamda onbinlerce beyanname olması ve ihracatçının bu durumdan olumsuz etkilenebileceği düşüncesiyle, konu İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği vasıtasıyla Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirilmiş olup, Gümrükler Genel Müdürlüğü 52707093 sayılı yazısı ile ihracat beyannamelerinde taşıma aracı bilgisi alanının beyan edilmemiş olması halinde Gümrük Kanununun 241/1 inci maddesine istinaden ceza uygulanmamasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

  

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.