İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

04/09/2018 tarihli Tebliğ ile ihracat bedellerinin yurda getirilerek belirli bir oranının bir bankaya satılması zorunlu hale getirilmiş ve Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin bir Genelge yayımlanmıştı.

Bahse konu Genelge, süreç içerisinde oluşan ihtiyaçlara binaen zaman zaman yapılan eklemeler ve değişikliklerle güncellenmekte ve bu durum dipnotlarda belirtilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 02.12.2019 tarihli yazı ile; söz konusu Genelge’nin “Peşin Döviz” başlıklı 6. Maddesinin 12. Fıkrasına ekleme yapılmış, bunun yanı sıra “İhracat Hesabının Kapatılacağı Aracı Banka” başlıklı 24. Maddeye 3. Fıkra olarak ilave bir fıkra eklenmiştir.

Yeni eklenen hususlar aşağıda kırmızı ile gösterilmektedir.

Peşin Döviz – Madde 6/12:

İhracatçılarca, ödeme şekli “Peşin Ödeme” yazılı olan GB’ler peşin bedele ilişkin DAB’ı düzenleyen bankaya ibraz edilir. Peşin bedelin ödeme şekli akreditifli, vesaik mukabili, mal mukabili veya kabul kredili olan GB'lere ya da peşin ödeme şekliyle beraber 4 diğer ödeme şekillerinden birinin belirtildiği GB'lere ilişkin ihracat hesaplarının kapatılmasında kullanılması; ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte ilgili GB'nin peşin bedele ilişkin DAB'ı düzenleyen bankaya ibrazı kaydıyla mümkündür.

İhracat Hesabının Kapatılacağı Aracı Banka – Madde 24/3

(3) Peşin bedel alışını yapan bankanın GB'nin 28 nci hanesinde beyan edilen bankadan farklı olması durumunda, peşin alışı yapan bankanın ihracat hesabının kendisi tarafından takip edildiğine dair GB'nin 28 inci hanesinde beyan edilen bankaya bildirimde bulunması zorunludur.

Konuya ilişkin düzenlemenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net