İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Gemi Yapım Sözleşmeleri)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Gemi Yapım

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Gemi Yapım Sözleşmeleri)

Duyuru Özeti:

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinin Peşin Döviz” başlıklı 6. maddesi ile, “İndirim ve Mahsup İşlemleri” başlıklı 21. maddesine gemi yapım sözleşmeleri kapsamında yapılacak işlemlere dair hükümler eklenmiştir.

Peşin Döviz – 6/14

(14) Gemi yapımına ilişkin sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilen gemi ihracatı için sözleşmede 24 aydan uzun bir vade öngörülmesi durumunda, peşin bedel karşılığı ihracatın sözleşmede belirtilen vade süresi içerisinde yapılması zorunludur. Öngörülen vadenin tespiti için ihracatçının yazılı beyanıyla birlikte vade içeren sözleşmenin ya da vadeyi tevsik niteliğini haiz proforma fatura veya poliçenin aracı bankaya ibrazı zorunludur. Peşin döviz karşılığında sözleşmede belirtilen vade süresi içerisinde ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabidir. Peşin bedelin iadesine ilişkin KKDF mevzuatı hükümleri saklıdır.

İndirim ve Mahsup İşlemleri – 21/13

(13) Gemi ihracatına ilişkin gemi yapım sözleşmesinin ifası kapsamında ve söz konusu sözleşme süresi içerisinde ilgili ithalatın gemi yapımı için gerçekleştirildiğinin satış sözleşme, kesin veya proforma fatura, GB örneği/GB bilgileri, banka hesap özeti gibi belgelerle aracı bankaya tevsik edilmesi ve ihracatçıdan söz konusu ithalat bedellerinin başka bir ihracat bedelinin mahsubunda kullanılmadığına ve kullanılmayacağına ilişkin yazılı beyan alınması koşuluyla söz konusu ithalat bedellerinin gemi ihracatına ilişkin bedellerden mahsubu mümkündür

Konuya ilişkin düzenlemenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz