İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Moritanya’ya Yapılacak  İhracat İşlemleri)

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (Moritanya’ya Yapılacak  İhracat İşlemleri)

Duyuru Özeti:

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesi’nin “İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü” başlıklı 8/4. Fıkrası uyarınca ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak ve Libya’ya yapılan ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirlmesine dair bazı muafiyetler tanınmaktadır.

İlgili fıkrada yapılan değişiklik ile “Moritanya” da bedellerin getirilmesinde kolaylık sağlanacak ülkelere eklenmiştir.

İhracat Bedelinin Tahsili ve Kabulü – 8/4


(4) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına yönelik mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihracat bedellerinin bankacılık sistemiyle doğrudan ülkemize transferinin mümkün olmadığı Irak, Libya ve Moritanya’ya yapılan ihracat işlemlerinde ihracat bedelinin bankalarca kabulünün;
  1. İthalatçının Türkiye’deki bankalarda bulunan hesaplarından transferi yoluyla veya
  2. İhracat bedelinin ihracat işlemiyle ilişkisi kurulmak şartıyla üçüncü bir ülkeden bankalar aracılığıyla transferi yoluyla veya
  3. İhracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ile GB’nin bir örneği/GB bilgileri ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak
  4. Peşin döviz olarak getirilen bedellerde, ihracatçının yazılı beyanının yanı sıra işlemin niteliğine göre satış sözleşmesi ya da kesin satış faturası (veya proforma fatura) ibraz edilmek kaydıyla NBF aranmaksızın efektif olarak yapılması mümkündür.
Konuya ilişkin düzenlemenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
TÜİK verilerine göre Moritanya’ya son 3 yılda gerçekleşen ihracat rakamları aşağıdaki gibidir.
Yıllarİthalat $
2019162 Milyon USD
2020118 Milyon USD
2021407 Milyon USD

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz