İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk. (İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı)

Duyuru Özeti:

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesine eklenen Ek Madde ile; 03.01.2022 tarihinden itibaren İBKB veya DAB’a bağlanan ihracat bedeli dövizin %25’inin bankaya satılmasına ve bu bedellerin banka tarafından Merkez Bankasına satılmasına ilişkin yeni bir hüküm hüküm eklenmiştir.

EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin %25'i İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.

*İBKB: İhracat Bedeli Kabul Belgesi
**DAB: Döviz Alım Belgesi

Söz konusu değişikliğin uygulanmasına ilişkin ayrıca bir Uygulama Talimatı yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net