İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemenin Kalıcı Hale Getirilmesi ve Getirilen Bedellerin Bankalara Satılma Zorunluluğunun KaldırıLutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Düzenlemenin Kalıcı Hale Getirilmesi ve Getirilen Bedellerin Bankalara Satılma Zorunluluğunun Kaldırılması Hk.
Duyuru Özeti:

2018-32/48 sayılı Tebliğ kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilerek en az %80’inin bir bankaya satılması zorunluluğu bulunmaktaydı.

31.12.2019 tarihinde yapılan değişiklik ile ihracat bedellerinin yurda getirilme zorunluluğu devam etmekle birlikte, getirilen bedellerin bankalara satılmasına ilişkin ibareler düzenleme metninden çıkarılarak bu zorunluluk kaldırılmıştır.

Öte yandan: ilk yayımlandığı tarihte 6 ay uygulanması öngörülen düzenleme, daha sonrasında 6'şar aylık dönemler itibariyla 2 defa uzatılmıştı. Yapılan değişiklik ile; Tebliğ’in geçerlilik süresine ilişkin hüküm tümden kaldırılarak uygulama kalıcı hale getirilmiştir.

“Hesap Kapatma” başlıklı 8 inci maddeye eklenen fıkra ile;

“Bankalarca söz konusu bedellerin yurda getirildiğine dair Tebliğ ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenleneceği” hüküm altına alınmıştır.

“Terkin” başlıklı 10 uncu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Her bir gümrük beyannamesi itibarıyla; 30.000 ABD dolarına kadar noksanlığı olan ihracat hesapları doğrudan bankalarca ödeme şekline ve toplam beyanname tutarına olan oranına bakılmaksızın, terkin edilmek suretiyle kapatılır.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net