İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

04/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin 2018-32/48 sayılı Tebliğ ile; ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu kapsamda;

Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin yurda getirilmesi zorunluluğu getirilmiş olup, bedellerin yurda getirilme süresi fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün olarak belirlenmiştir. Söz konusu bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılması zorunludur.

İhracat bedelinin yolcu beraberinde efektif olarak yurda getirilmesi halinde gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunludur.

Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe gireceği ve yürürlük tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olacağı belirlenmiştir. Türkiye’de yerleşik kişilerce bu Tebliğin yürürlükte bulunduğu süre içinde fiili ihracı gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin bedel getirme süresinin, Tebliğin yürürlükten kalktığı tarihten sonra sona ermesi halinde de Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam edilir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.