İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların Özel Tüketim Vergisi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Otomotiv
 

Konu:  İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılmış İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların Özel Tüketim Vergisi  Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca; 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmış ve söz konusu oranların;
  • 8703  GTİP pozisyonundaki mallarda adette 7 litreyi ,
  • 8711 GTİP poziyonundaki mallarda  adette 2 litreyi ,
  • Diğer mallarda ise adette 15 litreyi,
Geçemeyeceği hükme bağlanmıştı.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğine eklenen bölüm ile bahse konu Karar’ın uygulanmasına ilişkin hususlar belirlenmiştir.

  • İndirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, kara taşıtı imalatçılarına iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüştür.
  • Uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece yurt içinde üretilerek ihraç edilmiş kara taşıtlarının üretim sürecinde ilk dolum yağları ve akaryakıtlarını kullanan imalatçılar talep edebilir.
ÖTV’nin beyanından, iade sürecine ve mahsup işlemlerine kadar tüm aşamalar örneklerle Tebliğde açıklanmaktadır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net