İGV – EMY – Gözetim Uygulamalarına Tabi Ürünler ve Kıymet Araştırması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu:  İGV – EMY – Gözetim Uygulamalarına Tabi Ürünler ve Kıymet Araştırması Hk.

Duyuru Özeti:

Son dönemde birçok eşyanın ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ve gözetim uygulamasına tabi tutulması ve bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanabilmesinin eşyanın gümrük kıymetinin doğru bir şekilde beyan edilmesine bağlı olduğundan bahisle; Gümrükler Genel Müdürlüğü 02.06.2020 tarihinde “Kıymet Araştıması” konulu 54664545 sayılı bir yazı yayımlamıştır.

Özellikle İGV, EMY ve Gözetim uygulamalarına tabi olan kuruyemiş, kozmetik ve temizlik eşyası, elektrikli ev eşyası, oyun konsolu, oyuncak, güneş gözlüğü, saat gibi ürün gruplarında beyan edilen kıymetin düşüklüğü noktasında şüpheye yol açan tutarsızlıklara vurgu yapılmakta ve 2012/29 sayılı Genelge’nin c/2.3. maddesine atıfta bulunulmaktadır.

2012/29 sayılı Genelge C/2.3.

“Beyan edilen eşyanın ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler uyarınca gözetim belgesine tabi olması veya beyan edilen kıymetin gözetime ilişkin tebliğlerde belirtilen kıymetlerden yüksek olması durumunda kıymet araştırmasına gidilmemesi esastır. Ancak, ciddi şüphe ve emarelerin bulunması ve bu durumun araştırma talebinde açıkça belirtilmesi durumunda kıymet araştırmasına gidilebilecektir. Gözetim belgesine tabi eşya için beyan edilen kıymet ile ilgili olarak gümrük idarelerine itirazda bulunulması ve eşyanın fatura da kayıtlı tutarın (yurtdışı diğer giderler adı altında beyan edilen tutar dahil) gözetim için belirlenen fiyattan düşük olması halinde de kıymet araştırmasına gidilebilir.

Bahse konu yazı ile; gözetim önlemi nedeniyle kıymet artırımı yapılarak ithalatın tamamlanmasından sonra yargı yoluna başvurularak fark vergilerin geri alınabileceği belirtilmiş, bu kapsamda işlem yapılan eşyanın kıymetinin doğru olup olmadığının araştırılmasında bir engel olmadığı belirtilerek kıymet araştırması yapılmasının önü açılmıştır.

Bunun yanı sıra, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, anti damping vergisi ve gözetim gibi uygulamalara tabi eşyanın, beyan edilen kıymetlerinde zaman içerisinde düşüş olup olmadığına ilişkin periyodik olarak araştırma yapılmasına dair ilgili birimlere talimat verilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net