İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:
 

14.07.2021 tarihli düzenleme ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulu Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

  • İdari Makamların Sükutu 10/2
  • Üst Makamlara Başvurma 11/2
  • Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 13/1
başlıklı maddelerde geçen 60 gün ibareleri 30 gün olarak, 6 ay ibaresi ise 4 ay olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile; eskiden idarenin 60 gün olan cevap verme süresi 30 güne; 6 ay olan cevap bekleme süresi 4 aya çekilmiştir.

Gümrük cezalarına karşı bölge müdürlüklerine yapılan itiraza 30 gün içinde cevap verilmemesi halinde dava açılabilecektir.

“Kararlarda Bulunacak Hususlar” başlıklı 24. maddeye Kararlar, verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılır ve imzalanır. ibaresi eklenmiştir.

Kanuna eklenen geçici madde ile; söz konusu değişikliklerin 14.07.2021 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtildiğinden, 14.07.2021 tarihinden önce idareye yapılan başvuruların etkilenmeyeceği, eski sürelerin geçerli olacağı düzenlenmiştir. 

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net